А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 29.12.2022
Табела на акредитирани ВОУ и студиски програми, заклучно со 2022 година/ Tabela e IAL dhe programeve studimore të akredituara, përfundimisht me vitin 2022
1. Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
2. Универзитет во Тетово
3. Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
4. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
5. Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје
6. Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје
7. Меѓународен Балкански Универзитет во Скопје
8. Американ Колеџ - Скопје
9. Американски Универзитет на Европа- ФОН Скопје
10. Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
11.Меѓународен Универзитет во Струга
12.Факултет за исламски науки - Скопје
13. Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р. Државен“ - Свети Николе
14. МИТ Универзитет - Скопје
15. Европски универзитет - Скопје
16. Институт за духовно и културно наследство на албанците - Скопје
17. ВСШ Бизнис академија Смилевски - БАС во Скопје
18.Институт за современи композити и роботика - Прилеп
19.Институт за комуникациски студии - Скопје
20. СВСШ Училиште за мода ФАШИОН ДЕСИГН ИНСТИТИТ во Тетово
21.ПВПУ за бизнис студии „ ЕУРО КОЛЕЏ“ - Куманово
22. Академија за естетика стоматологија-„Ендомак“ - Скопје
23. ПВУ Висока стручна школа Факултет за бизнис економија -Скопје
24. Самостојна висока стручна школа Бреинстер во Скопје
25.Воена Академија „ Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје
26. ПВУ Меѓународен Универзитет „Визион“ - Гостивар
27. Православен богословски факултет „Св.Климент Охридски“ - Скопје
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016