А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 25.03.2021
ЗАШТИТА НА УКАЖУВАЧИ
Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Агенцијата за квалитет во високото образование е назначена:


1. Милена Ефремовска, административен службеник во Агенцијата за квалитет во високото образование, распореден на работно место Виш соработник за правни работи и човечки ресурси во Одделението за правни работи и човечки ресурси при Сектор за правни работи, човечки ресурси и општи работи.


Агенција за квалитет во високото образование
Кеј „Димитар Влахов“ 4, II спрат,
е- маил: milenaefremovska@gmail.com
Телефон: (02) 32 20 509
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016