А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 14.11.2022
РЕГИСТЕР на Cтуденти, избрани од страна на Одборот за евалуација на високото образование, орган на Агенција за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија / REGJISTRI i Studentëve, të zgjedhur nga ana e Bordit për Evaluim të Arsimit të Lartë, organ i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016