А.К.В.О. | Агенција за квалитет во високото образование
О.А.Е.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Список на акредитирани високоoбразовни установи
Број Ун.-Шифра Универзитет Факултети Студиска Програма Ментори III циклус
1 1 УКИМ - Св. Кирил и Методиј Листа Листа Листа
2 2 УЈИЕ - Универзитет на Југоисточна Европа Листа Листа Листа
3 3 УКЛО - Св. Климет Охридски Листа Листа Листа
4 4 УГД - Универзитет Гоце Делчев Листа Листа Листа
5 5 ФОН Листа Листа Листа
6 6 УТ - Универзитет во Тетово Листа Листа Листа
7 7 УАК - Универзитет Американ Колеџ Листа Листа Листа
8 8 УИСТ - Св. Апостол Павле Листа Листа Листа
9 9 УТМ - Универзитет за Туризам и Менаџмент Листа Листа Листа
10 10 ЕУРМ - Европски Универзитет Листа Листа Листа
11 11 ИБИ - Институт за Бизнис Економија Листа Листа Листа
12 12 ФШИ - Факултет за Исламски Науки Листа Листа Листа
13 13 МУВ - Меѓународен Универзитет Визион Листа Листа Листа
14 14 ИКС - Институт за комуникациски студии Листа Листа Листа
15 15 ФИОФА - Институт за филм - Филмска академија Листа Листа Листа
16 16 МСУ - Меѓународен Славјански универзитет - Г.Р Державин Листа Листа Листа
17 17 МБУ - Меѓународен  Балкански Универзитет Листа Листа Листа
18 18 ВС - Висока школа за новинарство и односи со јавноста Листа Листа Листа
19 19 БАС - Бизнис академија Смилевски Листа Листа Листа
20 20 ЈП - Јустинијан Први Листа Листа Листа
21 21 ЕК - Еуро Колеџ Листа Листа Листа
22 22 УМТ - Универзитет Мајка Тереза Скопје   Листа Листа Листа
23 23 ЕФТА - Универзитет за аудиовизуелни уметности, Европска, Филмска, Театарска и Танцова Академија Листа Листа Листа
24 25 ИОХНС - Институт за општествени и хуманистички науки - Скопје Листа Листа Листа
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016