А.К.В.О. | Агенција за квалитет во високото образование
О.А.Е.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Листа на Факултети
Број Фа.-Шифра Универзитет Студиска Програма Ментори III циклус
1 197 ??? - ???????? ?? ??????????? ? ?????? Листа Листа
2 198 ??? - ???????? ?? ?????? ????? Листа Листа
3 199 ??? - ???????? ?? ????????? ????? Листа Листа
4 200 ??? - ???????? ?? ?????? ????? Листа Листа
5 201 ??? - ???????? ?? ???????? ?????? Листа Листа
6 202 ??? - ???????? ?? ???????????? ??????? ? ??????????? Листа Листа
7 214 ??? - ???????? ?? ??????? ????????? ? ????????????? ????? Листа Листа
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016