А.К.В.О. | Агенција за квалитет во високото образование
О.А.Е.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Листа на Факултети
Број Фа.-Шифра Универзитет Студиска Програма Ментори III циклус
1 192 ?? - ???????? ??????????? ???????? Листа Листа
2 193 ?? - ????????? ???????? Листа Листа
3 194 ?? - ?????????? ???????? Листа Листа
4 195 ?? - ???????? ?? ???????? Листа Листа
5 196 ?? - ???????? ?? ?????????? ????? Листа Листа
6 232 ?? - Листа Листа
7 241 ?? - ???????? ?? ??????? ??????? Листа Листа
8 243 ?? - ?????? ???????? Листа Листа
9 245 ?? - ????????? ???????? Листа Листа
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016