А.К.В.О. | Агенција за квалитет во високото образование
О.А.Е.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Листа на Факултети
Број Фа.-Шифра Универзитет Студиска Програма Ментори III циклус
1 172 УГД - Земјоделски факултет Листа Листа
2 173 УГД - Факултет за медицински науки Листа Листа
3 174 УГД - Факултет за информатика Листа Листа
4 176 УГД - Правен факултет Листа Листа
5 177 УГД - Факултет за образовни науки Листа Листа
6 178 УГД - Факултет за туризам и бизнис логистика Листа Листа
7 179 УГД - Факултет за природни и технички науки Листа Листа
8 180 УГД - Технолошко - технички факултет Листа Листа
9 181 УГД - Машински факултет Листа Листа
10 182 УГД - Музичка академија Листа Листа
11 213 УГД - Ликовна академија Листа Листа
12 224 УГД - Економски факултет Листа Листа
13 235 УГД - Воена академија Скопје Листа Листа
14 239 УГД - Филолошки факултет Листа Листа
15 240 УГД - Електротехнички факултет Листа Листа
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016