А.К.В.О. | Агенција за квалитет во високото образование
О.А.Е.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Листа на Факултети
Број Фа.-Шифра Универзитет Студиска Програма Ментори III циклус
1 172 ??? - ??????????? ???????? Листа Листа
2 173 ??? - ???????? ?? ?????????? ????? Листа Листа
3 174 ??? - ???????? ?? ??????????? Листа Листа
4 176 ??? - ?????? ???????? Листа Листа
5 177 ??? - ???????? ?? ????????? ????? Листа Листа
6 178 ??? - ???????? ?? ??????? ? ?????? ????????? Листа Листа
7 179 ??? - ???????? ?? ???????? ? ???????? ????? Листа Листа
8 180 ??? - ?????????? - ???????? ???????? Листа Листа
9 181 ??? - ???????? ???????? Листа Листа
10 182 ??? - ??????? ????????? Листа Листа
11 213 ??? - ??????? ????????? Листа Листа
12 224 ??? - ????????? ???????? Листа Листа
13 235 ??? - ????? ????????? ?????? Листа Листа
14 239 ??? - ????????? ???????? Листа Листа
15 240 ??? - ??????????????? ???????? Листа Листа
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016