А.К.В.О. | Агенција за квалитет во високото образование
О.А.Е.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Листа на Факултети
Број Фа.-Шифра Универзитет Студиска Програма Ментори III циклус
1 135 ???? - ????????????? ???????? Листа Листа
2 136 ???? - ???????? ?? ???????????? ????? ???????????? ??????????? Листа Листа
3 137 ???? - ???????? ?? ??????????? ????? ? ????? ?????? Листа Листа
4 138 ???? - ??????????? ???????? ?????? Листа Листа
5 139 ???? - ???????? ?? ??????? ???????? Листа Листа
6 140 ???? - ???????????? ???????? Листа Листа
7 141 ???? - ???????? ??????????? ???????? Листа Листа
8 142 ???? - ???????? ?? ??????? ???????????, ????? ? ??????? Листа Листа
9 143 ???? - ???????????? ???????? Листа Листа
10 144 ???? - ?????????? ???????? Листа Листа
11 145 ???? - ????????? ???????? Листа Листа
12 146 ???? - ???????? ?? ??????? ????????? Листа Листа
13 147 ???? - ???????? ?? ??????? ????????? Листа Листа
14 148 ???? - ?????? ???????? Листа Листа
15 149 ???? - ????????? ???????? Листа Листа
16 150 ???? - ???????? ?? ??????????? ??????????? ? ?????????? ???????????? Листа Листа
17 151 ???? - ???????? ?? ?????????? ?????????? Листа Листа
18 152 ???? - ???????? ???????? Листа Листа
19 153 ???? - ???????? ???????? Листа Листа
20 154 ???? - ?????????? - ?????????? ???????? Листа Листа
21 227 ???? - ???????? ?? ?????????? ? ????????? - ?????? ??????????? ?????? Листа Листа
22 228 ???? - ???????? ?? ?????????????? ? ???????????? ??????? Листа Листа
23 229 ???? - ???????? ?? ?????????? Листа Листа
24 230 ???? - ??? ???????? ?? ?????????? ???????? Листа Листа
25 231 ???? - ????????? ???????? `??. K?????? ????????` ?????? Листа Листа
26 234 ???? - ?????????? ???????? Листа Листа
27 237 ???? - ???????? ?? ??????????? ???????? Листа Листа
28 238 ???? - ???????? ?? ?????????? ???????? Листа Листа
29 242 ???? - ????????????? ????? ? ?????????? (?????????) Листа Листа
30 249 ???? - ????????? ???????? Листа Листа
31 259 ??????????? ??????????? ???????? ??. ??????? ???????? - ?????? Листа Листа
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016